Pierwszy program – zlicz ile znaków, jest w tekście.

Napiszemy program, który dla podanego tekstu, odpowie na pytanie „ile jest znaków w tekście?”.

Nie chciałem, aby było to standardowe „Hello World”, więc będzie to coś, co możesz od razu wykorzystać.

Czym jest program?

Program jest ciągiem instrukcji.

Wybrane instrukcje Javy

 • komentarz
// to jest komentarz, komentarz poprzedzany jest dwoma slash'ami(sleszami)
// komentarz jest pomijany podczas wykonywania kodu
 • wyświetlenie tekstu
System.out.println("Dzisiaj jest ładna pogoda.");
 • łączenie dwóch tekstów
"Dzisiaj jest " + "ładna pogoda."
 • sprawdzenie długości tekstu
"Tekst".length()
// w odpowiedzi otrzymamy: 5
 • stworzenie (deklaracja) metody – metodę wykorzystamy do przechowywania wielu instrukcji
void nazwaMetody() {
   // instrukcje
}
 • metoda (main) „startowa”, od której rozpoczyna się wykonywanie kodu
public static void main (String args[]) {
   // instrukcje
}
 • stworzenie (deklaracja) klasy – w klasie będziemy przechowywali metody
class NazwaKlasy{
  // metody
}

Jak napisać program ?

 1. Utwórz plik z rozszerzeniem .java, nazwa pliku powinna rozpoczynać się wielką literą. (może być w notatniku)
 2. W pliku stwórz klasę o takiej samej nazwie jak nazwa pliku.
 3. W klasie stwórz metodę „main”
 4. W metodzie „main” zapisz instrukcje

Program do zliczania znaków w tekście

Krok 1. Stwórzmy plik Program.java

Krok 2. Wewnątrz pliku dodajemy deklarację klasy

class Program {

}

Krok 3. Wewnątrz klasy dodajemy metodę main

class Program {
  public static void main (String args[]) {
    // instrukcje
  }
}

Krok 4. Wewnątrz metody dodajemy instrukcję wyświetlającą długość tekstu „Dzisiaj jest piękny dzień.”

class Program {
  public static void main (String args[]) {
    System.out.println("Dzisiaj jest piękny dzień.".length());
  }
}
Pierwszy program java

Pierwsza wersja programu, już jest gotowa ! 😀 Super. W następnym kroku przejdziemy do uruchamiania programu.

Jak uruchomić program ?

Tutaj muszę zrobić słowo wstępu 🙂 Program, który napisaliśmy, jest „w miarę” zrozumiały dla nas (ludzi), ale jak komputer ma zrozumieć, że chodzi nam o wyświetlenie długości tekstu ?

Kod napisany w języku Java musi zostać skompilowany do kodu bajtowego. Kod bajtowy uruchamiany jest przez wirtualną maszynę Javy (JVM), która z kolei „tłumaczy” komputerowi (maszynie), o co nam chodzi.

Tak więc każde urządzenie posiadające JVM, jest w stanie uruchomić skompilowany kod Javowy.

Wszystko, co potrzebne do uruchomienia kodu pobraliśmy i zainstalowaliśmy w paczce JDK. Pozostaje nam skompilować program.

Kompilacja programu

Wraz z JDK pobraliśmy kompilator javy o nazwie (javac). Znajduje się on w katalogu „bin”, do którego utworzyliśmy zmienną środowiskową. Wszystko, co jest w katalogu „bin” jest dostępne w dowolnym miejscu w konsoli.

Otwórz konsolę w miejscu, w którym znajduje się plik Program.java

Najprostszy sposób: przejdź do katalogu, w którym jest plik i w pasku lokalizacji wpisz „cmd” (command line).

Pierwszy program java

Otworzyła się konsola. Teraz skompilujemy plik poleceniem:

javac Program.java
Komilacja programu java

Wykonajmy polecenie „dir”, które służy do wylistowania plików w katalogu. Powinien pojawić się nowy plik o takiej samej nazwie jak klasa, ale z rozszerzeniem .class.

Listowanie katalogów w Windows

Uruchomienie programu

Kolejnym komponentem, który dostaliśmy wraz z JDK to środowisko uruchomieniowe, dostępne również w folderze „bin”.

Aby uruchomić program wywołaj polecenie:

java Program
uruchomienie programu java

Powinien wyświetlić się wynik 26. Z tylu znaków, łącznie ze spacjami składa się słowo „Dzisiaj jest piękny dzień.”

Czy masz wynik 28 ? 😀

Jeśli masz wynik 28, tzn., że plik Program.java został zapisany w innym kodowaniu, niż system operacyjny, na którym pracujesz.
Dla systemu Windows zapisz raz jeszcze „Program.java” ustawiając kodowanie ANSI.

Zmiana kodowania pliku

Po każdej zmianie kodu należy go skompilować i uruchomić ponownie.

Podsumowanie

Program to zestaw instrukcji, które należy skompilować i uruchomić. Podczas uruchamiania programu, JVM poszukuje metody main i to od niej zaczyna wykonywanie programu (wykonywanie instrukcji). W kolejnych artykułach poznamy nowe „instrukcje”, które dadzą nam więcej możliwości.

Przyznaj, że program ten jest mało „elastyczny”. Sprawdzenie długości innego tekstu wymaga zmiany kodu i ponownej kompilacji.

Co dalej ?

W kolejnym artykule poznamy takie elementy Javy, które pozwolą nam sprawdzać długość dowolnego tekstu bez modyfikacji kodu.

Jeśli wystąpiły u Ciebie problemy lub masz pytania, to napisz, proszę w komentarzu.

PZDR 🙂