Blog

java

Obiektowość – klasa, pole, metoda, obiekt

Obiektowość jest jednym z paradygmatów programowania (sposobów programowania), który ułatwia pisanie oraz utrzymanie rozbudowanych programów. Podstawowym elementem tego paradygmatu jest obiekt, który przechowuje dane (pola) ściśle z nim powiązane. Obiekt posiada również metody, które wykonują określone operacje na danych, reprezentują zachowanie obiektu. W tym artykule poznamy jeden z najpopularniejszych paradygmatów ...
java

Tablice w Javie – przechowywanie zbioru wartości

Do przechowywania wielu wartości w Javie, możemy wykorzystać tablice. W tym artykule dowiesz się jak stworzyć tablicę jedno i dwu wymiarową. Jak pobrać i wpisać do nich wartości. Artykuł jest kontynuacją darmowego kursu, jeśli nie przerobiłeś poprzednich tematów, możesz mieć problem ze zrozumieniem tego artykułu. Wszystkie artykuły z cyklu "Kurs ...
java

Pętla for w języku Java

Jedną z instrukcji iteracyjnych w języku Java, jest pętla for. Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać określony kawałek kodu wielokrotnie. W Javie wyodrębniamy pętle: while, do-while, for oraz rozszerzoną wersję pętli for, tak zwaną pętlę for-each. W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszej pętli, którą jest pętla for. Wpis jest kontynuacją cyklu, który ...
java

Instrukcja warunkowa – IF

W tym artykule poznasz instrukcje warunkowe w Javie. Jest to mechanizm, który pozwala wpływać na to, czy dany fragment kodu ma zostać "wykonany", czy nie przez środowisko uruchomieniowe Javy. Do tej pory nauczyliśmy się jak stworzyć pierwszy program, jak przekazywać dane do programu oraz czym są zmienne. Jeśli któryś z ...
java scanner

Java Scanner, wprowadzanie danych z klawiatury.

W tym artykule dowiesz się, jak w języku Java wprowadzać dane do programu z klawiatury, przy pomocy klasy Scanner. Dzięki temu stworzysz programy, wykonujące tę samą operację dla różnych danych wejściowych. Do czego służy klasa Scanner.java? "Klasa Scanner odczytuje sformatowane dane wejściowe i konwertuje je do postaci binarnej. Klasa może ...
java

Pierwszy program – zlicz ile znaków, jest w tekście.

Napiszemy program, który dla podanego tekstu, odpowie na pytanie "ile jest znaków w tekście?". Nie chciałem, aby było to standardowe "Hello World", więc będzie to coś, co możesz od razu wykorzystać. Czego potrzebujesz: zainstalowane JDK (instrukcja)15 min wolnego czasu Wszystkie artykuły z cyklu "Kurs Java": Czym jest program? Program jest ...
java

Przygotowanie środowiska do pracy z Javą.

Java jest językiem, z którym można szybko wystartować, lecz nie aż tak szybko, jak chociażby z HTML. Poniżej opiszę, w jaki sposób należy przygotować nasz komputer do pracy z Javą. Wszystkie artykuły z cyklu "Kurs Java": 1. Pobierz narzędzia Gdybyśmy chcieli pójść bardzo minimalistycznie, to do rozpoczęcia pracy z Javą ...