Szymon Leyk – trener programowania
java obiektowość

Java – obiektowość – klasa, pole, metoda, obiekt

Obiektowość jest jednym z paradygmatów programowania (sposobów programowania), który ułatwia pisanie oraz utrzymanie rozbudowanych programów. Podstawowym elementem tego paradygmatu jest …
java

Java – tablice – przechowywanie zbioru wartości

Do przechowywania wielu wartości w języku java możemy użyć tablice. W tym artykule dowiesz się jak stworzyć tablicę jedno i …
java

Java – pętla for – wszystko co musisz wiedzieć

Jedną z instrukcji iteracyjnych w języku Java, jest pętla for. Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać określony kawałek kodu wielokrotnie. W Javie …
java

Java – instrukcja warunkowa – IF

W tym artykule poznasz instrukcje warunkową IF w języku Java. Jest to mechanizm, który pozwala wpływać na to, czy dany …
java scanner

Java Scanner, wprowadzanie danych z klawiatury.

W tym artykule dowiesz się, jak w języku Java wprowadzać dane do programu z klawiatury, przy pomocy klasy Scanner. Dzięki …
java

Pierwszy program – zlicz ile znaków, jest w tekście.

Napiszemy program, który dla podanego tekstu, odpowie na pytanie „ile jest znaków w tekście?”. Nie chciałem, aby było to standardowe …
java

Przygotowanie środowiska do pracy z Javą.

Java jest językiem, z którym można szybko wystartować, lecz nie aż tak szybko, jak chociażby z HTML. Poniżej opiszę, w …