Kurs Java

Lekcja 7. Obiektowość – klasa, pole, metoda, obiekt

Posted on
Obiektowość - klasa, pole, metoda, obiekt

Obiektowość jest jednym z paradygmatów programowania (sposobów programowania), który ułatwia pisanie oraz utrzymanie rozbudowanych programów. Podstawowym elementem tego paradygmatu jest obiekt, który przechowuje dane (pola) ściśle z nim powiązane. Obiekt posiada również metody, które wykonują określone operacje na danych, reprezentują zachowanie obiektu. W tym artykule poznamy jeden z najpopularniejszych paradygmatów programowania. Wiedza zawarta w artykule […]

Kurs Java

Lekcja 6. Tablice w Javie – przechowywanie zbioru wartości

Posted on
tablice w javie

Do przechowywania wielu wartości w Javie, możemy wykorzystać tablice. W tym artykule dowiesz się jak stworzyć tablicę jedno i dwu wymiarową. Jak pobrać i wpisać do nich wartości. Artykuł jest kontynuacją darmowego kursu, jeśli nie przerobiłeś poprzednich tematów, możesz mieć problem ze zrozumieniem tego artykułu. Wszystkie artykuły z cyklu “Kurs Java”: Czego potrzebujesz: zainstalowane JDK […]

Kurs Java

Lekcja 5. Pętla for w języku Java

Posted on
pętla for java

Jedną z instrukcji iteracyjnych w języku Java, jest pętla for. Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać określony kawałek kodu wielokrotnie. W Javie wyodrębniamy pętle: while, do-while, for oraz rozszerzoną wersję pętli for, tak zwaną pętlę for-each. W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszej pętli, którą jest pętla for. Wpis jest kontynuacją cyklu, który pozwala wejść w Javę od […]

Kurs Java

Lekcja 3. Scanner, wprowadzanie danych z klawiatury.

Posted on
Scanner, wprowadzanie danych z klawiatury.

W tym artykule dowiesz się, jak w języku Java wprowadzać dane do programu z klawiatury, przy pomocy klasy Scanner. Dzięki tej wiedzy będziesz umieć tworzyć programy, wykonujące tę samą operację dla różnych danych wejściowych. Wpis jest kontynuacją poprzednich artykułów, w których poznaliśmy podstawowe instrukcje w Javie. Stworzyliśmy pierwszy projekt. Dowiedzieliśmy się jak skompilować i uruchomić […]

Kurs Java

Lekcja 2. Pierwszy program – zlicz ile znaków, jest w tekście.

Posted on
Pierwszy program, sprawdź ile znaków jest w tekście.

Napiszemy program, który dla podanego tekstu, odpowie na pytanie “ile jest znaków w tekście?”. Nie chciałem, aby było to standardowe “Hello World”, więc będzie to coś, co możesz od razu wykorzystać. Czego potrzebujesz: zainstalowane JDK (instrukcja) 15 min wolnego czasu Wszystkie artykuły z cyklu “Kurs Java”: Czym jest program? Program jest ciągiem instrukcji. Wybrane instrukcje […]

Kurs Java

Lekcja 1. Przygotowanie środowiska do pracy z Javą.

Posted on
Przygotowanie środowiska do pracy z Javą.

Java jest językiem, z którym można szybko wystartować, lecz nie aż tak szybko, jak chociażby z HTML. Poniżej opiszę, w jaki sposób należy przygotować nasz komputer do pracy z Javą. Wszystkie artykuły z cyklu “Kurs Java”: 1. Pobierz narzędzia Gdybyśmy chcieli pójść bardzo minimalistycznie, to do rozpoczęcia pracy z Javą wystarczyłoby nam samo JDK (Java […]