Prowadzę szkolenia i kursy przygotowujące do zawodu programisty

java

Obiektowość – klasa, pole, metoda, obiekt

Obiektowość jest jednym z paradygmatów programowania (sposobów programowania), który ułatwia pisanie oraz utrzymanie rozbudowanych programów. Podstawowym elementem tego paradygmatu jest ...
java

Tablice w Javie – przechowywanie zbioru wartości

Do przechowywania wielu wartości w Javie, możemy wykorzystać tablice. W tym artykule dowiesz się jak stworzyć tablicę jedno i dwu ...
java

Pętla for w języku Java

Jedną z instrukcji iteracyjnych w języku Java, jest pętla for. Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać określony kawałek kodu wielokrotnie. W Javie ...

Nazywam się Szymon Leyk,

jestem certyfikowanym programistą Java

  • posiadam 9-letnie doświadczenie programistyczne
  • tworzę oprogramowanie automatyzujące procesy dla małych i średnich firm
  • od 5 lat prowadzę szkolenia indywidualne oraz grupowe przygotowujące do pracy programisty
  • posiadam wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (2.22/00129/20235

Zadaj pytanie...