Kurs Java

Lekcja 4. Instrukcja warunkowa – IF

Posted on
Instrukcja warunkowa if

W tym artykule poznasz instrukcje warunkowe w Javie. Jest to mechanizm, który pozwala wpływać na to, czy dany fragment kodu ma zostać “wykonany”, czy nie przez środowisko uruchomieniowe Javy. Do tej pory nauczyliśmy się jak stworzyć pierwszy program, jak przekazywać dane do programu oraz czym są zmienne. Jeśli któryś z tematów jest Ci obcy, wróć […]

Kurs Java

Lekcja 3. Scanner, wprowadzanie danych z klawiatury.

Posted on
Scanner, wprowadzanie danych z klawiatury.

W tym artykule dowiesz się, jak w języku Java wprowadzać dane do programu z klawiatury, przy pomocy klasy Scanner. Dzięki tej wiedzy będziesz umieć tworzyć programy, wykonujące tę samą operację dla różnych danych wejściowych. Wpis jest kontynuacją poprzednich artykułów, w których poznaliśmy podstawowe instrukcje w Javie. Stworzyliśmy pierwszy projekt. Dowiedzieliśmy się jak skompilować i uruchomić […]