Kurs Java

Lekcja 4. Instrukcja warunkowa – IF

Posted on
Instrukcja warunkowa if

W tym artykule poznasz instrukcje warunkowe w Javie. Jest to mechanizm, który pozwala wpływać na to, czy dany fragment kodu ma zostać “wykonany”, czy nie przez środowisko uruchomieniowe Javy. Do tej pory nauczyliśmy się jak stworzyć pierwszy program, jak przekazywać dane do programu oraz czym są zmienne. Jeśli któryś z tematów jest Ci obcy, wróć […]